ANBI

RSIN: 

51492172


Postadres:

Vineyard Gemeente Amsterdam j
Nieuwe Uilenburgerstraat 91
1011 LM Amsterdam
info@vineyardamsterdam.nl

Bezoekadres:

Nieuwe Uilenburgerstraat 91
1011 LM Amsterdam

Doelstelling, beleid en activiteiten

Vineyard Amsterdam is stevig geworteld in het historische geloofsgoed van het orthodoxe christendom. Maar in de Vineyard staat niet het geloof in de verleden tijd centraal; wij geloven dat ons geloof vandaag handen en voeten moet krijgen, hier en nu. We verlangen ernaar “om een uitdrukking te zijn van Gods hart in het hart van de stad.” We zijn een kerk die toegewijd is aan de stad Amsterdam. Het is niet makkelijk om kerk te zijn in de stad, maar we zijn toegewijd om in de stad te blijven zodat we er voor de stad kunnen zijn. Het is ons verlangen om een goede vriend te zijn van onze stad.

We streven ernaar belangrijk te vinden wat Jezus belangrijk vindt. We willen geen ‘of-of’ kerk zijn die het ene doet maar het andere negeert. Wij willen alles doen wat Jezus belangrijk vindt. We willen een kerk zijn die in de spanning van het radicale midden leeft, die zich uitstrekt naar het hele koninkrijk van God.

Reeds & Nog niet – we willen het goede nieuws van Gods koninkrijk verkondigen en de echtheid daarvan bevestigd zien door wonderen en tekenen. Tegelijk willen we zorgen voor hen die lijden, in het besef dat het lijden een onderdeel van het leven is totdat Jezus terugkomt en alle dingen nieuw maakt. Het is Gods initiatief om zijn koninkrijk werkelijkheid te laten worden; onze taak is om te reageren op zijn initiatief. Dit geeft ons vrijheid om veel risico te nemen, of we nu God wel of niet zien.

Relaxed & Radicaal – een van de dingen die je zult opmerken in onze gemeenschap is dat we ‘relaxed’ zijn. We willen dat je kunt komen zoals je bent. We willen dat je je masker af kunt zetten en dat je jezelf kunt zijn. Tegelijk beseffen we dat God ons niet laat waar we zijn, hij verandert ons. En hij roept ons tot een radicaal leven van geloof en avontuur. En we willen samen dit avontuur aangaan. Zoals John Wimber zei: “Geloof spel je zo: R-I-S-I-C-O.”

Hoofd & Hart – we zijn een gemeenschap die waarde hecht aan nadenken. Je hoeft niet je hersenpan te legen bij de ingang van de kerk, we willen dat je het meeneemt en dat je het gebruikt! Tegelijk willen we ook mensen zijn die vanuit ons hart leven. Ons hart is de plek waar we aangeraakt worden door Gods liefde zodat we volledig tot leven komen en veranderd worden. Dit is waarom we Gods aanwezigheid vaak uitnodigen in veel verschillende settingen van de Vineyard.

Missie & Gemeenschap – we willen missie en gemeenschap combineren om een waar verschil te maken in de buurten van Amsterdam waar we wonen en samenkomen. We willen missionaire mensen zijn. We zijn erop uit om de verlorenen lief te hebben en welkom te heten, te zorgen voor de armen en recht te laten geschieden in onze huizen, buurten en werkplekken. We willen een gemeenschap van genade zijn waar mensen relatie, genezing, geloof, hoop en liefde kunnen vinden. We genieten van de missie en gemeenschap die we zien gebeuren tijdens Meeting Point; een plek waar mensen elkaar ontmoeten en opgebouwd worden in hun geloof, terwijl het ook een plek is waar mensen die God niet kennen zich welkom weten.

Vineyard Amsterdam is een Netwerk dat samenkomt in Buurten. Als een netwerk erkennen we dat onze samenleving georganiseerd is rondom persoonlijke connecties en interesses. Tegelijk komen we samen in buurten omdat we zien dat God ons roept om goede buren te zijn op de plek waar we leven.

Onze buurten helpen ons om groter en kleiner te worden. We hebben vijf ‘buurten’ waar de Vineyard doordeweeks bij elkaar komt: Noord, Zuid, Oost, West en Centrum. Als je betrokken raakt bij de Vineyard zal je je verbazen over de hoeveelheid Vineyard leden die bij je in de buurt wonen. Iedere buurt ziet er anders uit en heeft zijn eigen unieke karakter. Toch hebben alle buurten een paar dingen gemeen: connectgroepen, triades, vriendschap & gezelligheid en allerlei manieren om uit te reiken naar de buurt. 

Er zijn drie dingen die we als Vineyard Amsterdam doen. We richten ons naar boven naar God in gebed en aanbidding; we richten ons naar binnen op de onderlinge relaties van gelovigen in de gemeenschap; en we richten ons naar buiten, naar de wereld met de liefde van Jezus. 

Naar Boven
Er zijn veel manieren om God te ontmoeten - om een relatie met Hem op te bouwen. We hopen een plek te zijn, bijvoorbeeld wekelijks op zondag tijdens Meeting Point, waar dit regelmatig gebeurt door onderwijs, aanbidding en gebed.

Naar Binnen
De kerk bestaat uit mensen. Wij als mensen zijn gemaakt voor gemeenschap, om relaties te hebben met elkaar. We geloven dat de kerk het door God gekozen instrument is om zijn koninkrijk in de wereld te verkondigen. We geloven ook dat de kerk een oplossing is voor de eenzaamheid die zo velen van ons voelen in deze individualistische samenleving. In onze kerk kun je die gemeenschap ontdekken door connect groepen en triades. 

Naar Buiten
“Want God had de wereld zo lief...” is het begin van het meest beroemde vers uit de Bijbel (Johannes 3:16). Als we God volgen in deze wereld, dan worden ook wij geroepen om de wereld lief te hebben. De wereld liefhebben betekent je aansluiten bij God die zijn koninkrijk op aarde brengt. Manieren waarop we samen de wereld liefhebben zijn door het delen van goed nieuws, het doen van recht en het aanbieden van genezing en herstel.

Ons bestuur

Voorzitter
Penningmeester
Secretaris
Personeelszaken
Algemeen bestuurslid


Beloningsbeleid

De bestuursleden van Vineyard Amsterdam ontvangen geen beloning/bezoldiging. De voorganger en ministrycoördinator van Vineyard Amsterdam ontvangen een salaris conform een standaard cao voor kerkelijk werkers. Andere stafteamleden zijn betrokken als vrijwilliger en krijgen een kleine aanvullende toelage. 


Wijze van fondsenwerving

Fondsenwerving geschied hoofdzakelijk onder de betrokkenen en leden van Vineyard Amsterdam, welke een vrijwillige wekelijkse, maandelijkse of jaarlijkse bijdrage leveren. In het geval van nieuw op te zetten projecten of eenmalige giften, zal fondsenwerving aangaande deze projecten of giften afzonderlijk worden uitgevoerd, welke specifiek toe te wijzen zijn. Hierbij dient te worden opgemerkt dat dergelijke projecten en giften enkel worden uitgevoerd wanneer deze in overeenstemming zijn met de doelstellingen van Vineyard Amsterdam. 


Wijze van vermogensbeheer

Het vermogensbeheer valt onder de verantwoording van de bestuurders van Vineyard Amsterdam welke hiervoor jaarlijks aan de leden van Vineyard Amsterdam verantwoording afleggen. De financiële situatie en het beheer hiervan wordt per kwartaal door het bestuur besproken en voortgezet. De vermogensbesteding geschiedt aan de hand van het vooraf opgesteld budget, welke door het bestuur is goedgekeurd. Eventuele bijzondere lasten en bestedingen worden door het bestuur goedgekeurd alvorens tot besteding zal worden overgegaan. Het boekjaar loopt van 1 september tot en met 31 augustus van opvolgend jaar. 

Financiële verantwoording

De boekhouding en jaarrekening voor Vineyard Amsterdam wordt verzorgd door accountantskantoor Briddge gevestigd Kabelweg 37, 104 BA te Amsterdam.

Volgens Titel 396, Deel 1, Boek 2 van de Nederlandse wet, is Vineyard Gemeente Amsterdam niet verplicht tot een statutaire audit.

Voor een volledige jaarrekening kunt u een verzoek indienen bij de penningmeester van Vineyard Amsterdam via het volgende emailadres; finance@vineyardamsterdam.nl.

Hier een samenvatting van het financiële resultaat over 2022 vergeleken met 2021 en een overzicht van de algemene uitgaven.